Kathy Anita de Vries-de Graaf

Kathy de Vries- de Graaf

Kathy Anita de Vries-de Graaf (1950) studeerde vijf jaar hoofdvak piano op de conservatoria in Den Haag en Utrecht. Daarna volgde zij enige lessen bij Louis Kentner in Londen.

Haar tweede man Marco de Vries (o.a. oprichter van het Helen Dowling Instituut) bracht haar in aanraking met de nu 96-jarige pianiste Elly Salomé. De lessen die zij nog wekelijks volgt zijn vanwege haar enorme kennis en betrokkenheid een inspirerende en verrijkende (zowel ei als ij) ervaring.

Kathy rondde een tweejarige opleiding Stervensbegeleiding (Rouwverwerking) af bij de NIS in Utrecht. Enkele jaren geleden begon zij met de HBO studie Toegepaste Psychologie bij de LOI en zij hoopt deze volgend studiejaar af te ronden. Al eerder volgde zij bij dit instituut een uitgebreide cursus filosofie. Heel bijzonder vond Kathy de recent gevolgde cursus bij Martine Delfos over trauma. Martine Delfos heeft een wereldwijd nieuw model gepubliceerd over trauma.
Twee modules Literatuur/ Open Universiteit.

Haar speciale interesse binnen het Soefisme ligt in de Perzische mystiek, tijdvak 11de tot de 14de eeuw. (Gestalten uit de Perzische mystiek / Dr. R. van Brakell-Buijs)

Haar doelstelling is muziek, Soefisme/Boeddhisme en psychologie met elkaar te verbinden in het geven van troost tijdens een rouwproces. Wanneer zij erin slaagt het gedachtegoed van Marco hierin te verweven is de cirkel, haar cirkel, rond.

Kathy heeft twee kinderen Misha en Roshan en drie kleinkindertjes.

Haar bijdragen aan het Wijsheidsweb zijn ontstaan door de verdieping en de verrijkende invloed van haar studie psychologie van waaruit ze verbindingen probeert te leggen naar het Soefisme en Boeddhisme. Ook was haar eigen verwerkingsproces na achtereenvolgens het overlijden van haar ouders en Marco een zoektocht, die haar veel heeft gebracht, maar nog steeds is er een verlangen naar mensen die aansluiten bij de inhoud van haar leven.

A ladder was placed in front of you, that you might transcend it

Rumi

www.zingevingenrouwverwerking.com, e-mail: Kathy Anita de Vries-de Graaf

Wijsheden van Kathy Anita de Vries-de Graaf