Joke Dinklage

Joke Dinklage

Joke Dinklage is meer dan 35 jaar werkzaam geweest binnen de GGZ als beeldend creatief therapeut, docent en supervisor. De laatste 15 jaar in eigen praktijk. Gespecialiseerd in traumabehandeling.

Nu nog twee dagen per week actief in een kleinschalig ambachtelijk bedrijf en veel tijd voor studie, beeldend werk en fotografie.

Collages

Ik heb een serie collages gemaakt. In deze beelden zet ik de werkelijkheid in een andere context.
Beelden zijn voor mij zo veelzeggend, dat ik het voor mijzelf en ook voor de beschouwer als beperkend ervaar er veel woorden aan te geven.
Bekijk de beelden en vindt er wat van vanuit je eigen werkelijkheid.

Over de hele wereld en vanuit alle wijsheidstradities zijn beelden een essentieel onderdeel van de onderlinge communicatie en verbondenheid.

Ik ben beroepsmatig geschoold in het kijken naar en interpreteren van beelden en heb de zeggingskracht op vele manieren ervaren.
Een deel van de collages stel ik voor publicatie ter beschikking van het Wijsheidsweb van de Quest for wisdom foundation.

Als er geen woorden voor zijn, bestaat het dan niet?

Uit: Arita Baaijens (2016) “Zoektocht naar het paradijs”, Een onderzoek naar waarheid en werkelijkheid in het hart van Centraal-Azië.
Wijsheden van Joke Dinklage