Johan Oldenkamp

Johan Oldenkamp

Dr. Johan Oldenkamp is de initiator van de zogenaamde ‘Wholly Science’, waarin de Germaanse Maanjaarkalender weer in ere hersteld is. Doel is zich weer bewust te worden van de invloed van de astrologische invloed van Luna en haar gang ronde de aarde, ‘Terra’.

Hij is de auteur van meer dan veertig boeken. Hij was gastheer van meer dan 150 talkshows die rechtstreeks via internetradio werden uitgezonden als Pateo Radio, en hij was de presentator van ongeveer 100 videopresentatieshows.

Johan behaalde een doctoraal in de cognitieve psychologie (functieleer), gevolgd door een doctoraat voor het onderzoeken hoe heuristieken uit de Kunstmatige Intelligentie te combineren zijn met algoritmen uit Operations Research (‘besliskunde’). Hij werkte als onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, als lid van de wetenschappelijke staf van het Telematica Research Center (later hernoemd tot Telematica Instituut), als management consultant bij Ernst & Young Consulting (en haar rechtsopvolgers, waaronder Capgemini Consulting), als freelance trainer, docent, consultant en coach, en ook als leraar in Oosterse Krijgskunsten. Hij was lector in kennisoverdracht, innovatie en ondernemerschap aan de Stenden Hogeschool.

In het najaar van 2008 heeft hij bewust ontslag genomen om zo al zijn tijd, energie en spaargeld te kunnen gaan besteden aan de verdere ontwikkeling van Wholly Science.

Pas nadat we eerst het geheel overzien, kunnen we ieder deel echt gaan begrijpen

pateo.nl, Levensenergie.be

Wijsheden van Johan Oldenkamp