Jhanna Houweling

theatermaakster – spreekster – schrijfster

Jhanna Houweling

Toen ik voor de zoveelste keer met mijn hoofd tegen dezelfde muur opliep, kreeg ik een briljant inzicht “misschien ligt het niet aan de muur, maar aan mij!” Ik ging op zoek. Naar de oorzaak van de ellende in mijn leven. Ik belandde in de neuro- en kwantumwetenschap. De essentie van met name de kwantumwetenschap bracht mij bij de oude wijsheidstradities. Ik stuitte in de Vedanta op de uitspraak: ik ben dat, dat is dat en dat is alles wat er is en ken dat ene waardoor je alles kent. Blijkbaar was er ergens één antwoord te vinden op al je vragen. Dit leidde mij terug naar de neuro- en kwantumwetenschap. De versmelting van die wetenschappen en de oude wijsheidstradities bracht mij bij mijzelf.

Ik besefte dat mijn conflict en tegelijkertijd alle conflicten in de wereld ontstaan en bestaan vanwege een misverstand. Het verstand heeft het helemaal mis. We zijn geconditioneerd te denken dat dat wat we zien ook echt ìs wat het lijkt. Dit heeft geleid tot een wereldbeeld van verdeeldheid. Een wereld van ik en jij en wij en zij. Een wereld van vriend en vijand. Een wereld van los van elkaar staande dingen die niet direct met elkaar te maken hebben. Maar niets blijkt minder waar. Ik ontdekte het verschil tussen het oude Newtoniaanse denken: ‘alles is materie’ en het nieuwe kwantumdenken: ‘alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden’. Dat nieuwe denken, dat kijken vanuit een totaal ander perspectief, gaf mij inzicht in dat wat ik als problemen ervaarde. Door dat inzicht openbaarde zich de oplossing.

Mijn leven nam een wending van 180 graden. Ten positieve, dat wel.

Vanwege mijn theaterachtergrond, het feit dat ik mij realiseerde hoe lastig het is deze totaal andere manier van denken dan wij gewend zijn in de praktijk te brengen en het feit dat theater van oudsher dè plek is om mensen een spiegel voor te houden, heb ik mijn inzichten omgesmolten tot twee theatervoorstellingen: Kijken met andere ogen en Glad IJs. De eerste voorstelling heeft geleid tot het schrijven van 2 boekjes LofT Wijzer en Leven! What’s the name of the game? en het geven van lezingen: Kijken met andere ogen, het leven beleven vanuit een ander perspectief.

Zowel de oude wijsheidstradities als de kwantumwetenschap vertellen hetzelfde verhaal. Zij het met gebruik van andere woorden, van een andere taal. Dankzij de ontwikkelingen in met name de kwantumwetenschap zijn wij vandaag de dag in staat te duiden en aan te tonen wat er in de oude wijsheidstradities in symbolische taal werd uitgedrukt. Inzicht in deze voor velen grensoverschrijdende kennis verschaft de oplossing voor alles wat de mens als probleem of conflict ervaart. In de eenakter Glad IJs en de lezing worden deze verschillende talen, ontdaan van ingewikkeldheid en symboliek, op toegankelijke wijze tot uitdrukking gebracht.

We raken niet in de war door wat ons overkomt in het leven, we raken in de war door de gedachten die we hebben over dat wat ons overkomt.

Epictetus (50-ca 130).

Het enige echte kwaad in de wereld is onwetendheid.

Socrates (470–399 v.o.j).

www.jhannahouweling.nl

Wijsheden van Jhanna Houweling