Ineke Wienese

Ineke Wienese

Ineke Wienese is gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog en is initiatiefneemster van Troost voor Tranen, het oorspronkelijke project Rouw en Verlies in Verschillende Culturen van De Jutters, centrum voor jeugd GGZ Haaglanden.

Zij heeft gepubliceerd over thema’s als: scheiding (Nazmiye en Sultan), interculturele vaardigheden, partnerkeuze, seksualiteit, opvoeding en rouw en verlies in verschillende culturen.

Ook heeft zij diverse projecten geïnitieerd, waaronder De Turkse Vrouwentelefoon, Opvoeden Zó en Spelen aan Huis. In 2000 ontving zij voor haar werk met allochtone vrouwen en meisjes de Henny Verhagenprijs.

Het project Rouw en Verlies in Verschillende Culturen ontving in 2009 de Nationale Jeugdzorgprijs. Deze prijs werd door minister Rouvoet overhandigd aan jongeren die aan Troost voor Tranen hadden meegewerkt.
Zij publiceerde in 2010 het boek ‘Troost voor Tranen, Verhalen over Verlies en rouw van jongeren uit verschillende culturen’. In 2014 publiceerde zij ‘Kun je Internetten in de hemel? Hoe kinderen en jongeren uit verschillende culturen denken over leven en dood’.

In 2014 ging ze naar Suriname waar ze op scholen in het binnenland en in de stad aandacht vroeg voor verlies door overlijden en leerkrachten ondersteunde bij het geven van lessen over leven en dood.
Ook in Brazilië legde ze contacten in weeshuizen in de favela’s (sloppenwijken). Ook daar was een grote vraag naar ondersteuning en begeleiding bij het bespreekbaar maken van verlies.   

Love is the bridge between you and everything

Rumi

troostvoortranen.nl

Wijsheden van Ineke Wienese