Gerard Wijers

Gerard Wijers
Gerard Wijers

drs. Gerard Wijers begon zijn loopbaan als psychotherapeut, raakte betrokken bij arbeidsongeschiktheid en ging uiteindelijk verder als arbeidspsycholoog.

Hij is geïnteresseerd in de eisen die de postmoderne samenleving stelt aan de mens op weg naar en in het arbeidsproces. Eerst als medewerker van een para-universitair instituut, later als directeur van het IBLP heeft hij bijgedragen aan de vernieuwing van concepten, methoden en instrumenten voor de praktijk van de beroepskeuze en loopbaanpsychologie.

Daarnaast werkt hij als loopbaancounselor, coach en trainer.

Uit: De wereld in wording dromen: dringende noodzaak

De toename van ontwikkelingsstoornissen, stress, depressie, agressie en desoriëntatie schrijf ik toe aan de werking van deze ecologische tegenkracht. Allemaal heel pijnlijk, maar ik geloof en hoop dat er iets goeds uit zal voortkomen: een groeiend besef dat de ervaring van psychische gestoordheid niet fundamenteel kan worden verholpen met de beschikbare medicijnen en geneeswijzen, maar dat alleen de sjamanistisch-mystieke wending, gericht op herstel van de ecologische balans, uiteindelijk soelaas zal bieden. De tijd van de dogmatische, uiterlijk- autoritaire vormen van religie is voorbij, de tijd van de authentieke, innerlijke zoektocht, gestimuleerd door het ecologische storingssignaal, is aangebroken. De wetenschappelijk onderzoeker zal zijn vraagstelling ontlenen aan zijn psychische wond- zijn primaire, onbetwijfelbare innerlijke waarheid- en zijn hypothesen ook toetsen aan het pragmatisch, genezend effect ervan. Sjamanistisch-mystieke techniek zal worden ontwikkeld en toegepast. We zullen de dwaalwegen verlaten, onze lot-bepaalde weg hervinden en leren bewandelen. We zullen ons herinneren dat het woord ‘markt’ afkomstig is van Mercurius, de god van de weg en de genezing. Dat is mijn droom van de wereld in wording.

Wijsheden van Gerard Wijers