Francine Pinckaers

Francine Pinckaers

Francine JH Pinckaers (1989), woonde tot haar 23e in Gronsveld (Zuid-Limburg) samen met haar zus en ouders. Tijdens haar jeugd was zij vaak in de (groenten)tuin te vinden van haar ouders, rennend tussen de vele fruitbomen. Naast haar liefde voor de natuur, die zij meekreeg van haar vader en opa, was er in het gezin ook veel aandacht voor creativiteit en muziek.

Sinds 2007 is zij werkzaam in de gezondheidszorg. Hiervoor volgende zij diverse zorgopleidingen en werkte in uiteenlopende sectoren van de algemene gezondheidszorg. Na afronding van haar verpleegkunde studie aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen (BScN) specialiseerde zij zich tot oncologieverpleegkundige in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. In de jaren daarna was zij werkzaam als praktijkcoördinator van de verpleegkundige vervolgopleiding oncologie waar zij betrokken was het begeleiden van zorgprofessionals in opleiding. Sinds 2020 verzorgt zij aan de Maastricht UMC+ Academie lessen over professionele identiteit aan verpleegkunde studenten (ethiek en moraal beraad, persoonlijke effectiviteit en zelfregulatie, communicatie en samenwerking). Aandacht besteden aan het menselijke welbevinden en stilstaan bij confessionele zorgwaarden bracht haar in 2020 bij de master Begeleidingskunde. Daar waar in de huidige tijdsgeest de aandacht in de gezondheidszorg in toenemende mate gericht is op doelmatigheid ligt individualisme en vervreemding op de loer.

Tijdens haar afstudeeronderzoek aan de master Begeleidingskunde begeleidde zij een zorgteam van een grote gefuseerde zorginstelling. Meer dan eens werd er vanuit de thematieken die zich aandienden op organisatie-, team-, en individueel niveau, een appél gedaan op haar eigen zorghart. Thematieken zoals vervreemding en uit-verbinding zijn tijdens sociale interacties kwamen meer dan eens naar voren en wierpen een licht op haar passie voor de zorg. Gedurende het begeleidingstraject maakte zij geregeld gebruik van de verbeeldingskracht aan de hand van een kunst(route), illustraties en schetsen. Tijdens afronding van het begeleidingstraject in 2022 stak zij het zorgteam een hart onder de riem aan de hand van een zelfgeschreven gedicht, nl ‘Zorgzaam Hart’.

Wijsheden van Francine Pinckaers