Boppo Grimmsma

Boppo Grimmsma

Mijn wortels liggen in Fryslân, in het gebied tussen de Tsjonger en de Linde. Ik ben 50 jaar en heb natuur- en landschapsbeheer gestudeerd. Van kinds af heb ik een sterke belangstelling voor de Goden en tradities van mijn voorouders. Ik woon op de plek waar 300 jaar geleden de laatste wolf werd doodgeschoten. Isegrim is dit jaar weer teruggekeerd in mijn woonplek, net als het heidendom in Nederland.

In de zomer van 2000 heb ik samen met een handvol enthousiaste mensen Nederlands Heidendom opgericht. We wilden met behulp van internet (een webstek en forum) een groep gelijkgestemden verzamelen, om daarmee het regionale heidendom van onze voorouders te herontdekken en te herbeleven. Hoewel we ‘Nederlands’ Heidendom heten, richten we ons voornamelijk op het ontdekken van het Friese, Saksische en Frankische heidendom.

Vanaf juni 2007 zijn we op meer professionele wijze ons Midzomer- en Midwinterfeest gaan vieren. Ons feest van de zonnewende duurt drie dagen, en er doen gemiddeld tussen de 20 en 25 heidendommers aan mee.

Voor het mensengeslacht
baat vuur het meest
en het schijnsel der stralende zon.

Edda Hávamál

Belangstellenden kunnen ons vinden op www.nederlandsheidendom.net

Wijsheden van Boppo Grimmsma