Annelie van Steenbergen

Annelie van Steenbergen

drs. Annelie van Steenbergen (1949) studeerde Wijsbegeerte aan de UvA met als specialisatie Esthetica en cultuurfilosofie en met een minor in de Cultuur- en Godsdienstpsychologie.

Als keuzevak volgde ze o.a. Niet-Westerse en vergelijkende Wijsbegeerte bij dr. Karel L. van der Leeuw.
Haar eindscriptie behandelde de 20e-eeuwse debatten over mystiek en rationaliteit bij Spinoza (2004).

Vóór haar studie hield ze zich, naast haar gezin, bezig met het schrijven van korte verhalen (o.a. Wonja en andere verhalen. De Bezige Bij, 1996) en tegenwoordig schrijft zij voornamelijk fictie voor haar eigen plezier.

‘Het ware goed’ is al wat een middel kan zijn om, zo mogelijk samen met anderen, ‘het hoogste goed’ te bereiken. ‘Het hoogste goed’ is het bewustzijn van de eenheid van de geest met de gehele Natuur.

(Naar Spinoza in Vertoog over de verbetering van het verstand)
Wijsheden van Annelie van Steenbergen