Jeanne van der Stappen – Heyvaert

Jeanne van der Stappen – Heyvaert

Met de scriptie Rogier van der Weyden en het materieel-technisch onderzoek heb ik in 1999 de studie Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit afgesloten. Sindsdien geef ik lezingen over de schilder- en miniatuurkunst van de late middeleeuwen en de vroege Renaissance, de periode die door Huizinga Herfsttij der middeleeuwen wordt genoemd.

Aan de hand van werken van de Vlaamse primitieven behandel ik de meest uiteenlopende onderwerpen. De kennismaking ― als tienjarig meisje ― met de Aanbidding van het Lam Gods in Gent ligt aan de basis van mijn fascinatie voor “van Eyck en zijn volgers” die tot op de huidige dag voortduurt.

De Italiaanse schilderkunst komt aan bod met lezingen over Giotto, Jacopo, Gentile en Giovanni Bellini, Piero della Francesca en Carpaccio, en twee prachtige manuscripten, het Getijdenboek voor de Visconti en een exemplaar van Dante’s Divina Commedia met illuminaties van Giovanni di Paolo.

Mijn verliefdheid op Venetië is sinds mijn eerste bezoek in 1993 uitgegroeid tot een diepe liefde die ik op alle mogelijke manieren op anderen probeer over te dragen. Als bestuurslid van de Poorters van Venetië heb ik gedurende 12 jaar de zogenaamde Poortersreis die ieder jaar in oktober plaatsvindt kunsthistorische begeleid.

Sinds 2009 geef ik in Hengelo cursussen voor U3L Universiteit Leven lang leren

Het is niet goed alleen maar te weten, men moet het ook begrijpen.

Guido Troch, leraar Nederlands, 1961

Schoonheid is niet alles, het is zelfs niet veel als het gaat om het geluk. Maar zij kan uren schenken waarop men veel vergeten kan dat treurig maakt.

Filip de Pillecijn, De veerman en de jonkvrouw, 1950

[…] want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot, Het huwelijk, 1910

kunst-lezingen.nl

Wijsheden van Jeanne van der Stappen – Heyvaert