Sri Nisargadatta Maharaj

0

Mieke Berger

Lezing Inzicht, 9 maart 2019 in Amsterdam
Nisargadatta Maharaj[1]

Mieke Berger zal een lezing houden over Sri Nisargadatta Maharaj. Maharaj, zoals hij veelal wordt aangeduid, behoort tot de drie ‘groten’ van de vorige eeuw tezamen met Sri Ramana Maharshi en Sri Atmananda. Allen mystici in de traditie van Advaita Vedanta of non-dualiteit.

Maharaj is bekend vanwege zijn directe benadering, die in unieke gesprekken zijn bezoekers wees op het onontkoombare feit dat we niet ons lichaam en geest zijn, maar een alles omvattende Eenheid die geboorte en dood overstijgt.
Telkenmale zette hij zijn bezoekers aan tot zelfonderzoek. Hij hield ons voor dat al onze problemen het gevolg zijn van onterechte identificatie met ons lichaam. Onaantastbaar geluk is in onszelf te vinden als we niet langer geloven in de illusie van een individueel, tijdelijk bestaan.

Maharaj is ook de Guru die duidelijk maakt dat de Guru als persoon niet buiten jezelf te vinden is. De lezing zal ook antwoord geven op de vraag hoe zijn wijsheid in ons praktisch, dagelijks bestaan ingepast kan worden.

Mieke Berger bezocht destijds op uitnodiging van Wolter Keers de Sri Ramanashram in Arunachala en aansluitend Maharaj in Bombay.
Na deze eerste kennismaking volgden nog vele bezoeken.
Mieke heeft in de afgelopen jaren een aantal boeken van Maharaj vertaald zoals: Alles is niets, Overdenkingen, Ervaren van niets.

Het hele probleem is de identificatie met het individuele lichaam. Daarom is het individu altijd bang voor de dood. Jij bent Bewustzijn. En het hele universum wordt daaruit geboren. Wij menen individuen te zijn. Daarmee hebben we wat onbegrensd is beperkt tot een onbelangrijk ding. Het oneindige is teruggebracht tot een enkel lichaam. Dat is ons hele probleem (Uit: Ervaren van niets)

  • Plaats: De Amstelkerk, Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam
  • Datum: zaterdag 9 maart 2019
  • Inloop vanaf: 14.00 uur
  • Aanvang lezing: 14.30 uur
  • Einde lezing:  circa 16.30 uur
  • Reservering: via uitgever INZICHT/ Samsara.
  • U kunt zich inschrijven bij: Tamara Butter tamara@samsarabooks.com

[1] Bron: Nisargadatta Maharaj

Het leidend uitgangspunt in werk en leven van Mieke was Advaita Vedanta. Meer dan 50 jaar concentreerde haar werk zich op begeleiding bij zingevingsvragen en het bevorderen van existentieel welzijn.

Schrijf een reactie