Cursussen: systematische inleiding in de filosofie

0

Giovanni Rizzuto

De beroemde verlichtingsfilosoof Kant dacht met zijn drie vragen wat kan ik weten?, wat moet ik doen? en waarop mag ik hopen? de belangrijkste wijsgerige thema’s samengevat te hebben. Later voegt hij daar nog een vierde vraag aan toe: wat is de mens?

In deze introductie-cursus die geschikt is voor zowel beginners als gevorderden zullen we in 10 bijeenkomsten kennismaken met deze en andere vragen aan de hand van vijf deelgebieden van de filosofie. 
De bedoeling is een zo overzichtelijk mogelijk beeld te schetsen van de belangrijkste wijsgerige begrippen, problemen en inzichten.

De deelgebieden die we in deze cursus zullen behandelen zijn:

  1. metafilosofie 
  2. wijsgerige antropologie
  3. cultuurfilosofie
  4. oosterse filosofie
  5. ethiek
kosten: € 250
tijd: 10 maandagavonden van  20.00-22.00 uur (start vanaf oktober 2019)
plaats: Infinity College Diemen, Dalsteindreef 141,  1112 X J Diemen 

Systematische inleiding in de filosofie I & II liggen in het verlengde van elkaar maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

2. systematische inleiding in de filosofie II

In deze (vervolg)cursus van 10 bijeenkomsten zullen we nog vijf deelgebieden van de wijsbegeerte aan een nader onderzoek onderwerpen, te weten: 

  1. sociale filosofie
  2. metafysica
  3. kennistheorie
  4. wetenschapsfilosofie
  5. kunstfilosofie
kosten: € 250
tijd: 10 maandagavonden van 20.00-22.00 uur (start vanaf januari 2020)
plaats: Infinity College Diemen, Dalsteindreef 141,  1112 X J Diemen 
Avatar foto

studeerde aan de UvA filosofie, theologie en Sanskriet met uitstapjes naar cultuur- en kunstgeschiedenis. Tijdens een lang verblijf in Spanje (Barcelona, Menorca) ontstond de drang hoofdarbeid met handenarbeid in balans te brengen. Als autodidact legt hij zich toe op het maken van sculpturen, tekeningen, schilderijen en collages. Later komen daar nog experimenten met digitale kunst bij.

Schrijf een reactie